\ Brankárska škola » MŠK Žilina

Brankárska škola

Známa po celej Európe, brankárska škola MŠK je jednoducho zárukou kvality. Veď posúďte sami, Martin Dúbravka, Dušan Kuciak, Dominik Holec, Ľubomír Belko či mnoho ďalších. Každý z mladých brankárov by chcel byť ako oni.


A preto prichádzame s brankárskymi tréningami, na ktorých si zlepšíš svoje technické zručnosti, kopaciu techniku a získaš komplexnosť, ktorú moderný brankár jednoducho potrebuje. Bude tu pre teba skúsený tím trénerov MŠK Žilina, ktorí ti pomôžu odstrániť nedostatky a vylepšiť tvoje silné stránky tak, aby si bol každým dňom lepší.

Program tréningov:

Tréningové dni a časy sú zasielané vždy v predstihu, tak aby ste si mohli vybrať termín, ktorý Vám vyhovuje.

Kategórie:

U8 a starší (max. 6 brankárov/brankárok na trénera)

Cena:

75 € (5 tréningových jednotiek)

130 € (10 tréningových jednotiek)

245 € (20 tréningových jednotiek)


novinky a benefity

Zľava vo Fanshope MŠK – brankári a brankárky majú možnosť počas trvania zakúpeného balíčka Brankárskej školy nakupovať vo Fanshope MŠK s 20 % zľavou na všetok tovar (max. 5 nákupov). Viac informácií u trénerov.


prihlásenie

Prihlásiť sa môžete jednoducho cez tento FORMULÁR. Čas je neobmedzený, prihlasovať sa môžete priebežne počas celého roka.

Kontakt na organizátorov:

 • Filip Kňazovič (prihlasovanie a iné) – filip.knazovic@mskzilina.sk | +421 902 391 139
 • Oliver Seman (tréningový proces) – +421 917 802 899

dôležité informácie

Tieto pravidlá slúžia na riadne fungovanie Brankárskej školy MŠK Žilina a zabezpečenie bezpečného a efektívneho tréningového prostredia pre všetkých účastníkov.

 • Prihlásenie do Brankárskej školy MŠK Žilina prebieha výlučne prostredníctvom formulára vyššie v systéme Paysy.
 • Vyčerpanie tréningového balíčka: Každý zaregistrovaný brankár má možnosť vyčerpať si zakúpený balík tréningov do konca jarnej časti (30. júna) a do konca jesennej časti (18. decembra) daného roku, a to iba v stanovených termínoch Brankárskej školy MŠK Žilina.
 • Možnosť dokúpenia tréningových jednotiek: Po vyčerpaní zakúpených tréningových jednotiek je možné dokúpiť si ďalší balík a pokračovať v ďalšom zlepšovaní sa. Pri záujme o kúpu ďalšieho balíčka (vzťahuje sa už na registrovaného brankára), prosím, kontaktujte nás emailom na adresu filip.knazovic@mskzilina.sk.
 • Vrátenie úhrady: Vrátenie finančných prostriedkov nie je možné. Účastníkom vzniká povinnosť vyčerpať zakúpený tréningový balíček iba v termínoch uvedených trénermi a Brankárskou školou MŠK Žilina. Pri nevyčerpaní počtu brankárskych tréningov do uvedeného termínu nemá účastník/účastníčka nárok na vrátenie finančných prostriedkov.
 • Vrátenie úhrady pri dlhodobom zranení: V prípade zranenia obmedzujúceho účasť na tréningu klub individuálne vyhodnocuje možnosť vrátenia úhrady za neabsolvované tréningy (menej ako 50 % dochádzky, napr. balíček s 10 tréningami a absolvuje 4 z nich.) na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade odstúpenia od nákupu tréningového balíčka bez dodaného lekárskeho potvrdenia nie je možné vrátiť finančné prostriedky.
 • Zodpovednosť klubu a trénerov: Klub MŠK Žilina a tréneri nezodpovedajú za zranenia spôsobené v tréningovom procese vrátane mechanických zranení ako náraz lopty, nakopnutia, vyvrtnutia, podvrtnutia, zlomeniny končatín, dlaní a prstov.
 • Podmienky tréningového procesu: Klub MŠK Žilina a Brankárska škola MŠK Žilina poskytujú potrebné podmienky pre tréningový proces vrátane prípravy na tréningovú jednotku (šatňa), plochy na tréningový proces (ihrisko) a potrebných pomôcok.
 • Organizácia tréningu: Brankársky tréning sa organizuje výlučne v časoch určených klubom MŠK Žilina a trénermi Brankárskej školy MŠK Žilina. Informácie o dostupnosti a výbere tréningov budú zdieľané včas pred ich začiatkom.
 • Brankársky výstroj: Každý brankár/brankárka je povinný zabezpečiť si vlastný brankársky tréningový výstroj (oblečenie, rukavice, atď.) na účasť v tréningovom procese.
 • Nahlásenie účasti na tréningový proces: Každý brankár/brankárka je povinný nahlásiť svoju účasť na tréningu najneskôr 2 hodiny pred začiatkom tréningovej jednotky.
 • Počet brankárov/brankárok v tréningovej skupine: Maximálny počet osôb v jednej tréningovej skupine je 6 brankárov na jedného trénera.
 • Zmeny v tréningovej skupine: Tréneri si vyhradzujú právo zmeniť čas a miesto tréningu tak, aby bola zabezpečená maximálna kvalita tréningového procesu. Tréneri si vyhradzujú právo zmeniť tréningovú skupinu brankára/brankárky na základe veku a výkonnosti.
 • Zľavy a obmedzenia vo Fanshope MŠK Žilina: Každý účastník Brankárskej školy MŠK Žilina má právo využiť zľavu vo výške 20 % vo Fanshope MŠK Žilina počas platnosti zakúpeného tréningového balíčka. Maximálny počet nákupov je limitovaný na 5 nákupov v rámci trvania balíčka.