Brankárska škola


buď aj ty gólmanom šošonov!

Známa po celej Európe, brankárska škola MŠK je jednoducho zárukou kvality. Veď posúďte sami, Martin Dúbravka, Dušan Kuciak, Dominik Holec, Ľubomír Belko či mnoho ďalších. Každý z mladých brankárov by chcel byť ako oni.


A preto prichádzame s brankárskymi tréningami, na ktorých si zlepšíš svoje technické zručnosti, kopaciu techniku a získaš komplexnosť, ktorú moderný brankár jednoducho potrebuje. Bude tu pre teba skúsený tím trénerov MŠK Žilina, ktorí ti pomôžu odstrániť nedostatky a vylepšiť tvoje silné stránky tak, aby si bol každým dňom lepší.

program tréningov:

Tréningové dni a časy sú zasielané vždy v predstihu, tak aby ste si mohli vybrať termín, ktorý Vám vyhovuje.

kategórie:

U8 a starší (max. 6 brankárov/brankárok na trénera)

cena:

75 € (5 tréningových jednotiek)

130 € (10 tréningových jednotiek)

245 € (20 tréningových jednotiek)


novinky a benefity

Zľava vo Fanshope MŠK – brankári a brankárky majú možnosť počas trvania zakúpeného balíčka Brankárskej školy nakupovať vo Fanshope MŠK s 20 % zľavou na všetok tovar (max. 5 nákupov). Viac informácií u trénerov.


prihlásenie

Prihlásiť sa môžete jednoducho cez tento FORMULÁR. Čas je neobmedzený, prihlasovať sa môžete priebežne počas celého roka.

Kontakt na organizátorov:

 • Filip Kňazovič (prihlasovanie a iné) – filip.knazovic@mskzilina.sk | +421 902 391 139
 • Oliver Seman (tréningový proces) – +421 917 802 899

dôležité informácie

Tieto pravidlá slúžia na riadne fungovanie Brankárskej školy MŠK Žilina a zabezpečenie bezpečného a efektívneho tréningového prostredia pre všetkých účastníkov.

 • Prihlásenie do Brankárskej školy MŠK Žilina prebieha výlučne prostredníctvom formulára vyššie v systéme Paysy.
 • Vyčerpanie tréningového balíčka: Každý zaregistrovaný brankár má možnosť vyčerpať si zakúpený balík tréningov do konca jarnej časti (30. júna) a do konca jesennej časti (18. decembra) daného roku, a to iba v stanovených termínoch Brankárskej školy MŠK Žilina.
 • Možnosť dokúpenia tréningových jednotiek: Po vyčerpaní zakúpených tréningových jednotiek je možné dokúpiť si ďalší balík a pokračovať v ďalšom zlepšovaní sa. Pri záujme o kúpu ďalšieho balíčka (vzťahuje sa už na registrovaného brankára), prosím, kontaktujte nás emailom na adresu filip.knazovic@mskzilina.sk.
 • Vrátenie úhrady: Vrátenie finančných prostriedkov nie je možné. Účastníkom vzniká povinnosť vyčerpať zakúpený tréningový balíček iba v termínoch uvedených trénermi a Brankárskou školou MŠK Žilina. Pri nevyčerpaní počtu brankárskych tréningov do uvedeného termínu nemá účastník/účastníčka nárok na vrátenie finančných prostriedkov.
 • Vrátenie úhrady pri dlhodobom zranení: V prípade zranenia obmedzujúceho účasť na tréningu klub individuálne vyhodnocuje možnosť vrátenia úhrady za neabsolvované tréningy (menej ako 50 % dochádzky, napr. balíček s 10 tréningami a absolvuje 4 z nich.) na základe lekárskeho potvrdenia. V prípade odstúpenia od nákupu tréningového balíčka bez dodaného lekárskeho potvrdenia nie je možné vrátiť finančné prostriedky.
 • Zodpovednosť klubu a trénerov: Klub MŠK Žilina a tréneri nezodpovedajú za zranenia spôsobené v tréningovom procese vrátane mechanických zranení ako náraz lopty, nakopnutia, vyvrtnutia, podvrtnutia, zlomeniny končatín, dlaní a prstov.
 • Podmienky tréningového procesu: Klub MŠK Žilina a Brankárska škola MŠK Žilina poskytujú potrebné podmienky pre tréningový proces vrátane prípravy na tréningovú jednotku (šatňa), plochy na tréningový proces (ihrisko) a potrebných pomôcok.
 • Organizácia tréningu: Brankársky tréning sa organizuje výlučne v časoch určených klubom MŠK Žilina a trénermi Brankárskej školy MŠK Žilina. Informácie o dostupnosti a výbere tréningov budú zdieľané včas pred ich začiatkom.
 • Brankársky výstroj: Každý brankár/brankárka je povinný zabezpečiť si vlastný brankársky tréningový výstroj (oblečenie, rukavice, atď.) na účasť v tréningovom procese.
 • Nahlásenie účasti na tréningový proces: Každý brankár/brankárka je povinný nahlásiť svoju účasť na tréningu najneskôr 2 hodiny pred začiatkom tréningovej jednotky.
 • Počet brankárov/brankárok v tréningovej skupine: Maximálny počet osôb v jednej tréningovej skupine je 6 brankárov na jedného trénera.
 • Zmeny v tréningovej skupine: Tréneri si vyhradzujú právo zmeniť čas a miesto tréningu tak, aby bola zabezpečená maximálna kvalita tréningového procesu. Tréneri si vyhradzujú právo zmeniť tréningovú skupinu brankára/brankárky na základe veku a výkonnosti.
 • Zľavy a obmedzenia vo Fanshope MŠK Žilina: Každý účastník Brankárskej školy MŠK Žilina má právo využiť zľavu vo výške 20 % vo Fanshope MŠK Žilina počas platnosti zakúpeného tréningového balíčka. Maximálny počet nákupov je limitovaný na 5 nákupov v rámci trvania balíčka.