Akreditácie


MEDIÁLNY MANAŽÉR

Martin Kollár
martin.kollar@mskzilina.sk


Akreditačné pravidlá

Pre domáce stretnutia MŠK Žilina platí celosezónna alebo jednorazová klubová akreditácia, o ktorú môžete žiadať po vyplnení akreditačného formuláru na našom webe.

O jednorazovú akreditáciu je možné požiadať najneskôr 48 hodín pred výkopom stretnutia.

MŠK Žilina si vyhradzuje právo neudeliť akreditáciu, prípadne odobrať už udelenú akreditáciu.


Pre akreditovaných novinárov a fotografov

Vyzdvihnutie jednorazových akreditácií prebieha priamo pri vstupe do Press centra na Štadióne MŠK Žilina najskôr 90 minút pred začiatkom stretnutia. Celosezónne akreditácie vydáva osobne len mediálny manažér MŠK Žilina.


Press centrum

V Press centre je potrebné riadiť sa pokynmi hostesky, usporiadateľov, resp. zamestnancov MŠK Žilina, ktorí zároveň vydávajú fotovesty povinné k vstupu na trávnik. Vyzdvihnúť si ich môžete po otvorení Press centra (horná miestnosť). 

Kapacita Press centra (tribúna) je 153 miest na sedenie.

Počas zápasov je možné fotografovať len za bránami (vo vyznačených zónach) a zakazuje sa pohyb okolo tímových lavičiek a technickej zóny. Zároveň je zakázané sa presúvať z vyznačených zón inokedy ako cez prestávku. 

Rovnako tak je zakázané vyhotovovať audio, audiovizuálne, resp. foto zábery priamo z PRESS miest na tribúne. Takéto záznamy je možné vyhotovovať (pokiaľ nejde o TV zápas, kde má výsostné právo vysielateľ) iba z miest na to určených - kamerových pozícií na západnej tribúne a východnej tribúne (pokiaľ nebude stanovené mediálnym manažérom inak).

Vstupom do Press centra MŠK súhlasíte s dodržiavaním vyššie uvedených pravidiel. 


Akreditačný formulár

Akreditácie