VEDENIE KLUBU

MŠK Žilina je akciovou spoločnosou. Jediným akcionárom je PRETO spol. s.r.o.


orgány spoločnosti


dozorná rada

 • Ing. Jozef Antošík – predseda
 • JUDr. Miroslav Bobák – člen
 • Ing. Michal Berger – člen

Predstavenstvo

 • Ing. Jozef Michalko – predseda
 • Ing. Radovan Šútora – člen
 • Ing. Karol Feranec – člen

 • Generálny riaditež klubu: Mgr. Jaroslav Bačík
 • Finančný a prevádzkový riaditež: Ing. Karol Feranec
 • Športový manažér: Ing. Karol Belaník
 • Riaditež Akadémie MŠK Žilina: Mgr. Michal Biras
 • Sekretár mládeže: Vladimír Wänke
 • Manažér pre medzinárodné vzahy: Ing. Peter Pekara
 • Manažérka nákupu: Zuzana Smiešková
 • IT manažér / Ticketing: Martin Hikaník | Filip Konštiak
 • Marketingová manažérka: Mgr. Lucia Svoreňová
 • Mediálny manažér: Mgr. Martin Kollár
 • Technický manažér: Filip Tornáry
 • Bezpečnostný manažér: Martin Ukrop
 • Hlavný usporiadatež: Juraj Ondák