Začiatok rekonštrukcií v areáli MŠK Žilina

Avizovaný začiatok rekonštrukčných prác v okolí Štadióna MŠK Žilina sa blíži. S ním pochopiteľne nastanú obmedzenia v našom areáli nielen počas zápasov "A"-tímu. 

Ako prvé sa začalo v pondelok 8. apríla s rekonštrukciou parkovacieho domu v súvislosti s chystanou výstavbou novej tréningovej plochy za západnou tribúnou. 

Preto žiadame fanúšikov i ostatných návštevníkov Štadióna MŠK Žilina o maximálnu súčinnosť a rešpektovanie obmedzení. 

Návštevníci Treska baru sa dostanú dovnútra bez obmedzení. 


Na základe avizovaných informácií o rekonštrukcii samotných priestorov v okolí štadióna i na ďalších priľahlých plochách je potrebné počítať s obmedzeniami pohybu a parkovania. Prvotne pôjde o čiastočné uzatvorenie parkovacieho domu P2 a ohradenie jeho blízkeho okolia.

Zároveň už vopred upozorňujeme všetkých na budúce rozsiahle obmedzenia parkovania za západnou i východnou tribúnou. Preto odporúčame v krátkej budúcnosti postupne cestovať na zápasy vlakom, autobusom či MHD a následne sa presunúť na štadión pešo popod železničnú stanicu tunelom.


Facebook