Stanovisko klubu k medializovaným správam vo veci odškodnenia Besira Demiriho
Prinášame vám oficiálne stanovisko klubu MŠK Žilina k medializovaným správam vo veci odškodnenia Besira Demiriho.

Dnes nám bolo doručené rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) vo veci finančného odškodnenia Besira Demiriho, ktoré zatiaľ nie je právoplatné. 

Aktuálne nepoznáme presné dôvody, na základe ktorých došlo k vydaniu tohto rozhodnutia. Vyžiadali sme si preto z FIFA odôvodnenie a po jeho dôkladnom preskúmaní zvážime možnosť odvolania sa na Športový arbitrážny súd v Lausanne. 

Vzhľadom na vyššie uvedené, nebudeme až do právoplatného skončenia celej veci poskytovať žiadne bližšie vyjadrenia. Akékoľvek medializované informácie považujeme za predčasné a účelové.