Stanovisko MŠK Žilina k organizácii finále Slovenského pohára
Vyvrcholenie jubilejného 50. ročníka Slovenského pohára prinieslo na finálovom trávniku skvelé futbalové divadlo, ktorému sekundovali aj zaplnené tribúny rozdelené na dva tábory. Žiaľ, ten žltozelený, hoci bol menej početný, si to odniesol nielen prehrou, ale aj neprimeraným zásahom bezpečnostných zložiek.

Futbalový klub MŠK Žilina zorganizoval výjazd pre svojich fanúšikov, medzi ktorými sa nachádzali aj rodiny s deťmi, mládežnícki futbalisti či ďalší nekonfliktní fanúšikovia.

Organizátor zrejme nemal potenciál zvládnuť veľkú presilu fanúšikov Spartaka Trnava v hľadisku, preto ich po vzájomnej dohode strážili iba vlastní usporiadatelia z Trnavy. Naopak, náš niekoľkonásobne menší fanklub strážila od výkopu súkromná bezpečnostná služba, ustanovená usporiadateľom, ktorej členovia počas stretnutia nezmyselne a bezdôvodne slovne a slzným plynom provokovali Ultras Žilina.

Zásah bezpečnostných zložiek na finálovom stretnutí považuje klub MŠK Žilina za diskriminačný, hlavne keď porovnáme správanie sa fanúšikov Spartaka Trnava a MŠK Žilina v priebehu stretnutia. Prehra samotná nijako neovplyvnila správanie našich fanúšikov, ako chybne interpretuje SFZ a médiá. Nechceme tým ospravedlňovať správanie sa pár jednotlivcov, ktorí porušovali návštevný poriadok a príslušné predpisy.

Po ukončení stretnutia organizátor umožnil voľný vstup fanúšikom Spartaka Trnava na hraciu plochu. Fanúšikovia Trnavy, ktorí oslavovali na ploche, hádzali svetlice a pyrotechniku do sektoru MŠK Žilina. Naši fanúšikovia čakali na tribúne už pod dozorom policajných zložiek na svojich futbalistov, ktorým sa chceli pri preberaní medailí a pohára za druhé miesto poďakovať.

Organizátor zrejme operatívne rozhodol bez predchádzajúcej komunikácie, resp. upozornenia, že sa záverečný ceremoniál uskutoční bez fanúšikov MŠK Žilina. Ceremoniál sa mal pôvodne uskutočniť v strede ihriska, ale vzhľadom na to, že väčšina ihriska bola obsadená fanúšikmi Spartaka Trnava, ceremoniál sa mohol uskutočniť iba pod tribúnou, kde sa nachádzali fanúšikovia MŠK Žilina. Sme toho názoru, že táto operatívna zmena mala byť komunikovaná s naším bezpečnostným manažérom a vyhlásená hlásateľom. Bezpečnostného manažéra MŠK Žilina, ktorý sa v tom čase nachádzal bezprostredne pri našom sektore, pritom nik s príkazom na vypratanie sektora neinformoval.

Následne bez akéhokoľvek varovného upozornenia organizátora nabehla Poriadková jednotka PZ a začala doslova „hlava-nehlava" biť fanúšikov a vytláčať ich zo sektora. Na základe tohto nesystémového a vopred nepripraveného rozhodnutia spôsobilo bezdôvodné vypratanie sektora Žiliny násilným spôsobom konflikty v priestoroch a mimo štadióna.

Považujeme preto celkovú organizáciu stretnutia Slovenským futbalovým zväzom za nezvládnutú a správanie sa bezpečnostných zložiek voči našim fanúšikom za tendenčné a diskriminačné. Výsledkom zásahu bolo okrem iného desať zranených fanúšikov, ktorí museli byť prevezení do nemocníc na lekárske ošetrenie.

Boli sme svedkami toho, že slušní ľudia sú takýmto prístupom usporiadateľa (hádzanie všetkých do jedného vreca) znechutení od ďalšej podpory slovenského futbalu, čo zrejme nebolo cieľom finále Slovenského pohára.

Instagram feed #mskzilina