5. máj | ZÁPAS ODCHOVANCOV: Mládežnícki tréneri Akadémie MŠK Žilina
MŠK Žilina

ZÁPAS BUDÚCICH ŽILINSKÝCH LEGIEND

Futbalový klub MŠK Žilina čaká výnimočná udalosť nielen v rámci žilinského futbalu, ale aj toho celoslovenského a európskeho. V nedeľu 5. mája o 17:00 hod. totiž proti Dunajskej Strede vybehne pod Dubňom zostava žltozelených poskladaná výlučne z hráčov, ktorí vyrastali a prešli si Akadémiou MŠK Žilina.

"Originálni" šošoni nastúpia v špeciálnych dresoch s novým logom Akadémie MŠK, fanúšikov čaká bohatá Fanzóna so súťažami, futbalovými stanovišťami a bohatými vecnými cenami pre celú rodinu. Do toho dobré jedlo, ochutnávky noviniek od Ryba Žilina, Sieň slávy MŠK a Fanshop MŠK aj s tričkami legiend.

Postupne vám prinášame profil každého hráča, ktorý sa nachádza v širšej nominácii na zápas odchovancov. Tentoraz však priblížime samotných trénerov mládeže, ktorí sa starajú o približne 300 mladých šošonov. V komunite tých žilinských sú bývalí reprezentanti SR, ligoví hráči, aj tí, čo na vrcholový futbal ako hráči nedosiahli, ale i študenti.

Úspešní ľudia pracujúci s mládežou majú spoločné vlastnosti, a to vzdelanie a komplexnosť. Komplexnosť sa vyžaduje, nakoľko tréner musí riešiť manažérske úlohy pri organizácii zápasov a turnajov. Organizovať prácu ľudí v realizačnom tíme, komunikovať s rodičmi, vedieť sa vcítiť do roly hráčov a kolegov, riešiť problémy ako psychológ a otec. Tréningové jednotky musia byť naplánované a usporiadané, cvičenia v nich logicky zoradené. Aby toto všetko tréneri zvládli, musia mať špecializované vzdelanie potvrdené licenciou SFZ.

puto medzi trénerom a hráčom je neopakovateľné, trvá navždy

Ľudí pracujúcich s mládežou v MŠK Žilina by sme dokázali rozdeliť podľa rôznych parametrov.

  • Podľa dĺžky fungovania v klube by sme prechádzali menami ako Slavomir Konečný, Róbert Coma, Milan Matejčík, Martin Repaský, Michal Klec, Tibor Goljan, Jaroslav Bačík, Ľuboš Nosický alebo Vladimír Labant, ktorých účinkovanie v klube presahuje desať rokov a už legendy ako Ivan Šimček, Jaroslav Mintál či Anton Nemčík dokončujúci druhú desiatku.
  • Podľa kategórií, ktoré trénujú, by sme prišli k menám dorasteneckých kategórií ako Norbert Guľa, Peter Černák a Ivan Belák. Trénermi, ktorí sa špecializujú na žiacke kategórie, sú Patrik Mojžiš, Martin Repaský, Radovan Frátrik, Daniel Mrázik, Viktor Miko a typickými predstaviteľmi prípraviek sú Milan Matejčík, Róbert Coma, Peter Zúbka, ktorí zasvätili svoj život tým najmenším.

Ak by sme išli smerom k reprezentácii Slovenska, vynímalo by sa meno Stanislav Griga, niekdajší reprezentačný tréner seniorskej reprezentácie, teraz špecializovaný tréner pre útočníkov a za ním bývalí asistenti mládežníckych reprezentácií SR Tibor Goljan, Slavomír Konečný, Vladimír Labant, Ľuboš Nosický a súčasný asistent trénera Martina Žambu pri SR U15 Patrik Mojžiš.

  • Podľa dátumu narodenia v kalendári by bol na jednom konci Ivan Šimček a na druhom Tomáš Beňadik.

Mohli by ste si vybrať, podľa akých kritérií budete rozdeľovať trénerov, ale v konečnom dôsledku vek, reprezentácia Slovenska, dĺžka praxe alebo kategória, s ktorou pracujete, nerozhoduje. V MŠK rozhoduje odbornosť, nasadenie a prístup k hráčovi.

Neoddeliteľnou súčasťou mládeže sú tréneri špecialisti ako kondiční tréneri Ladislav Dragula a Marek Filo. Pohybové predpoklady u najmenších rozvíjajú atletikou František Volcer a gymnastikou Eva Horkava. Fyzioterapeut Peter Lutišan sa stará o bezproblémový návrat hráčov po zranení na ihrisko.

Trénermi brankárov, ktorí ovplyvňovali aj Dominika Holeca, boli Bohuslav Murárik, František Smak. Dnes sú trénermi brankárov bývalí hráči MŠK Žilina Michal Klec, Filip Kňazovič, Filip Bajza a Tomáš Tavač. Vzdelanie a správanie ubytovaných hráčov v Strážove sledujú vychovávatelia Farkašovský, Petríček a Kompaník, ktorí v pravidelných službách sledujú aj stravovanie nastavené výživovou poradkyňou pani Šimunovou. Servis z kancelárie im vytvára dlhoročný sekretár Vladimír Wanke. Peter Pekara zas mládežníckym družstvám zabezpečil niekoľko zaujímavých medzinárodných turnajov.

Hráčov v Akadémii MŠK Žilina profiluje veľká skupina ľudí, ktorí však majú spoločný cieľ - vychovať hráčov pre "A"-tím MŠK Žilina. Vedia, že ich práca je kolektívna a navzájom sa rešpektujú. Uvedomujú si, že každý dáva hráčovi v rôznej úrovni vývoja podnet rešpektujúci jeho vek a fyzický stav. Podnety musia na seba nadväzovať, opakovať sa, aby sa upevňoval vytvorený dynamický stereotyp.

Títo ľudia sú schopní primerane a individuálne pristupovať k hráčovi, sú srdcom akadémie a bez ich každodenného nasadenia by sa jedinečný zápas odchovancov, ako bude ten 5. mája proti Dunajskej Strede nikdy neuskutočnil.

Jaroslav Bačík

Riaditeľ Akadémie MŠK ŽilinaPOZRI TIEŽ PROFILY HRÁČOV:

Dominik Holec

Samuel Petráš

Matej Moško

Bernard Petrák

Branislav Sluka

Tomáš Nemčík

Martin Králik

Ján Minárik

Michal Škvarka