Informácie pre médiá na prípravné zápasy
Na základe aktuálnych nariadení kompetentných orgánov sa smie hromadných podujatí, ktoré majú výnimku (futbalové zápasy), zúčastniť iba osoba, ktorá bude v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Toto nariadenie sa týka všetkých účastníkov podujatia, teda aj zástupcov médií, a to na obdobie od 1.1.2021 do 24.1.2021.


Pri vstupe do Press centra sa tak budú musieť všetci novinári preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.